Krasnobrodzki Dom Kultury -Jesteśmy już 30 lat

zajęcia szachowe logo

Zajęcia szachowe:

W zajęciach szachowych organizowanych w Krasnobrodzkim Domu Kultury mogą      uczestniczyć wszyscy chętni miłośnicy „królewskiej gry”, zarówno początkujący jak i „zaawansowani”.

Celem zajęć kółka szachowego jest:

- popularyzacja szachów jako dyscypliny sportowej wśród dzieci i jako sposobu spędzania wolnego czasu

- nauczenie zasad gry w szachy,  podstaw wiedzy szachowej oraz słownictwa szachowego, organizowanie turniejów wewnątrzszkolnych, pogłębianie wiedzy szachowej

- ćwiczenie logicznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz zadań szachowych

- wyrabianie umiejętności panowania nad sobą, poczucia odpowiedzialności za własne decyzje

- propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad etyki szachowej i postaw fair  play.

Na spotkaniach klubu szachowego dzieci i młodzież rozwiązuje zadania szachowe, analizuje partie i jeśli jest możliwość na żywo (przez Internet) ogląda transmisje z turniejów rozgrywanych na całym świecie i wspólnie analizuje rozgrywane partie.

Zajęcia szachowe:

piątek od godz. 16.30 – 19.30

Instruktor prowadzący: Ryszard Probola