Krasnobrodzki Dom Kultury -Jesteśmy już 30 lat

PDPZKrasnobrodzki Dom Kultury informuje, że po raz kolejny podjął się organizacji Ogólnopolskiej Charytatywnej Akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, która 27 lat temu została zainicjowana przez redaktor Ewę Dados z Radia Lubin. Akcja ma na celu pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku główna zbiórka darów odbędzie się w niedzielę 24 listopada.
W związku z czym zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizacyjne które odbędzie się w Krasnobrodzkim Domu Kultury w środę 13 listopada o godz. 15.30.