Krasnobrodzki Dom Kultury -Jesteśmy już 30 lat

Koło PlastyczneZajęcia plastyczne prowadzone w Krasnobrodzkim Domu Kultury są propozycją spędzania wolnego, czasu dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Krasnobród. Mają za zadanie rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywaniem i rozwijaniem w sobie umiejętności artystycznych.

Celem nadrzędnym tych zajęć jest zaktywizowanie dziecka do twórczego i samodzielnego działania.
Cele szczegółowe to:

- rozwijanie u uczestników indywidualnych zainteresowań i uzdolnień plastycznych,

- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,

- zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,

- nabywanie umiejętności pracy zespołowej,

- podnoszenie własnej wartości i dostrzegania jej u innych,

- rozwijanie twórczej inicjatywy uczestników, pomysłowości, wiary we własne siły oraz

- integracja dzieci z różnych grup wiekowych.


ZAJĘCIA PLASTYCZNE
środa, godz. 14.00 - 15.00
Instruktor prowadzący: Marzena Mazurek

zajęcia plastyczne 5

zajęcia plastyczne 6zajęcia plastyczne 4zajęcia plastyczne 3zajęcia plastyczne 2zajęcia plastyczne 1